thought for the day

Bakit sa panahon na ito, tila ata lahat pwedeng malugi pwera lang sa mga kumpanya ng langis?

No comments: